Briketovací stroj BTT50

btt_-_50_1502812573
btt_-_50_1502812573pkladrozmryodpadbriketyvzorky
Obchodní značka: MackmaMackma

 

Provádíte soustružení, frézování, vrtání, broušení, řezaní atd.? Máte hodně třískového, práškového odpadu? Máte neustéle plné kontejnery? 

Briketovací stroj BTT50 je kompaktní stroj na recyklaci materiálu, který je výsledkem specifických procesů obráběcích strojů.

Hlavní body tohoto stroje jsou následující:

1) Obráběcí operace s automatickým cyklem - pro manipulaci s třískami není nutná žádná fyzická práce

2) Recyklace a opětovné použití všech chladicích kapalin nalezených v recyklovaném stlačeném materiálu

3) Výrazné snížení objemu materiálu, což naznačuje lepší efektivitu v pohybu, přepravě skladování hotového výrobku (brikety)

Kompaktní materiály:

Ocel, železo, hliník, titan, mosaz, kovový šrot z broušení, řezání atd.

Výhody:

- Významné snížení objemu materiálu (poměr kontejneru se rovná 1:10)

- Briketové sendviče (hotový produkt) se výrazně zvyšily: z 5 mm na 75 mm

- Významné snížení množství oleje zjištěného v recyklovatelném materiálu (viz katalogový list)

- Opětovné použití regenerovaného oleje a / nebo jiných mazacích kapalin během lisování materiálu a následné automatické opětovné zavedení mazacích kapalin do kovoobráběcího stroje

- Automatický, cyklický provoz stroje bez jakékoli fyzické práce potřebné pro správu stroje během jeho provozu.

- Výrazné zkrácení fyzické pracovní doby pro přemísťování a skladování materiálu uvnitř závodu.

- Výrazné zmenšení požadovaného skladovacího prostoru (90 - 95%) - Výrazné snížení zdravotních a bezpečnostních rizik v pracovním prostředí (90 - 95%)

- Zvýšení časové účinnosti pro přemísťování a přepravu materiálu před a po provozu stroje.

- Ekologicky udržitelný produkt (zbytková vlhkost v rozmezí 0,5 - 1,5% vs 10 - 15% ve vztahu k recyklovatelnému materiálu)

- Systém identifikace značení kovů s vlastní relativní nomenklaturou pro optimalizaci prodeje - Významné snížení emisí CO2 během celého procesu